Croeso i YoungNewport! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Darganfod CLIC? Ennill Fflipcam!

Postiwyd gan National Editor o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 26/04/2012 am 12:27
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Diwylliant, Chwaraeon a Hamdden, Yn Gymraeg

  • box7
  • box1
  • boc
  • box3
  • Box9
  • box15
  • box16

English version

Eisiau cyfle i ennill Camera Fideo Fflip ffynci?

Yna gwna'n si?r fod batri dy gamera a / neu ffn clyfar yn llawn

Efallai dy fod di wedi gweld y posteri pinc yn ymddangos ar flychau ffn a byrddau posteri ar draws Gymru gyda'n masgot bach gyda'i ymennydd ar ddangos wrth iddo feddwl am fywyd, y cyfanfyd a phopeth CLIC (os ti ddim, cer draw i Facebook i weld ychydig o esiamplau).

Hoffwn wybod ble ti wedi gweld nhw, felly rydym yn cynnig camera fflip i un enillydd lwcus y gystadleuaeth.

I gystadlu, cymera lun o un neu fwy o'r posteri CLIC a llwytho nhw i'n tudalen Facebook (CLIConline) neu Tweetio nhw i ni (@CLIConline) gan gynnwys enw'r lle cafodd y llun ei dynnu.

Os ti ddim yn defnyddio Facebook nac Twitter gall hefyd e-bostio nhw i ni ar ryan@cliconline.co.uk neu drwy alw 029 2046 2222 am ffyrdd eraill i gystadlu.

Dydd Llun, 30 Ebrill 2012 ydy'r dyddiad cau – a chofia, y mwy ti'n ei weld, y mwy o gyfle fydd gen ti i ennill, ond mae'n rhaid i bob llun ti'n cyflwyno fod o flwch ffn neu leoliad poster gwahanol.

Ond nid dyna'r cyfan! O na. Bydd y pum llun mwyaf creadigol yn cael eu cyhoeddi yn y CLICzine nesaf  #7 sydd allan fis Medi (100,000 o gopau yn mynd i bob ysgol, coleg, canolfan ieuenctid a mwy yng Nghymru) ac yn ennill bag nwyddau gyda llwyth o bethau gwych CLIC.

Unrhyw gwestiynau? Gad sylwad isod a phob lwc efo dod o hyd i CLIC yn dy ardal di!

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50