Croeso i YoungNewport! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Siop Gwybodaeth

Siop Gwybodaeth

Gwasanaeth Gwybodaeth Ieuenctid Casnewydd

Mae’r Siop Gwybodaeth yn rhan o Wasanaeth Ieuenctid Casnewydd ac rydym yn darparu gwybodaeth, cymorth a chanllawiau i bobl ifanc 11-25 oed mewn dull cyfeillgar, anffurfiol ar ystod eang o bynciau.

 • Arian
 • Tai
 • Gwaith a Hyfforddiant
 • Addysg
 • Chwaraeon a Hamdden
 • Y Gyfraith a Hawliau
 • Teulu a Chysylltiadau
 • Iechyd
 • Yr Amgylchedd
 • Y Byd, Ewrop, Y DU a Chymru

I gael gwybodaeth am asiantaethau a gwasanaethau cymorth lleol ynghylch y 10 maes allweddol hyn edrychwch ar adran y Gylchfa Gwybodaeth ar wefan Casnewydd Ifanc.

Mae Gweithwyr Ieuenctid Cymwysedig yn staffio’r Siop Gwybodaeth a chynigiwn y gwasanaethau canlynol am ddim:

 • Mynediad i’r Rhyngrwyd / Cyfrifiadur
 • Argraffu
 • Llun-gopïo
 • Ffôn
 • Taflenni
 • Peiriant Ffacs
 • Ystafell Breifat am Sgyrsiau
 • Bwrdd Swyddi
 • Llyfrau, Cylchgronau a Phapurau Newydd

Yn ogystal â chyfleoedd i alw i mewn i weld asiantaethau arbenigol, gan gynnwys Gwobr Agored yr Adran Addysg, Gofalwyr Ifanc, Shelter Cymru a There4U, gallwn helpu pobl ifanc i wneud CV, chwilio’r rhyngrwyd, sefydlu cyfrif e-bost, llenwi cais a llawer o bethau eraill!

Mae ein gwasanaethau yn gyfrinachol ac yn ddiduedd.
Fyddwn i ddim yn dweud wrthych chi beth i’w wneud! Rydym yn chwilio i’r dewisiadau gyda chi ac yn eich cefnogi i wneud dewis goleuedig.

Os oes arnoch angen gwybodaeth bellach am y Siop Gwybodaeth galwch i mewn am sgwrs neu cysylltwch â ni yn y cyfeiriad canlynol:

Gallwch ddod o hyd i ni yn:

133 Commercial Street,
Newport,
Gwent
NP20 1LY

Ebost: infoshop@newport.gov.uk

Ffôn: 01633 255031 / 01633 784054

Rydym ar agor ar yr adegau canlynol:

Dydd Llun: 11.00am - 5.00pm
Dydd Mawrth: 02.00pm - 5.00pm (There 4 U)
Dydd Mercher: 12.00pm - 6.00pm
Dydd Iau: 11.00am - 5.00pm
Dydd Gwener: 11.00am - 5.00pm
Dydd Sadwrn: 11.00am -4.00pm

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50